Rookmelders verplicht

Scroll

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Sinds 2013 was het in huurwoningen en nieuwbouwwoningen al verplicht om één rookmelder per verdieping te hebben. Nu wordt die verplichting uitgebreid naar àlle woningen in Vlaanderen. Met die verplichting wil de overheid het grote aantal doden door woningbranden in Vlaanderen naar beneden te krijgen. Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Nog te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Het is al langer verplicht om optische rookmelders te installeren in alle nieuw te bouwen woningen, alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, en woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Huurwoningen en studentenkamers Alle huurwoningen moeten al uitgerust zijn met voldoende rookmelders. 'Voldoende rookmelders' betekent dat:

  • een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder
  • elke studentenkamer uitgerust moet zijn met een rookmelder.

Wat als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?

Als een woning geen rookmelder heeft, wordt ze in de regel als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties.

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

Kom in contact

Nieuwsgierig naar wat
wij voor uw project
kunnen betekenen?